Statistics

Download File

(Hebrew) הגורמים המשפיעים על כוח הקנייה החודשי של משקי הבית והצפוי
(Hebrew) הגורמים המשפיעים על כוח הקנייה החודשי של משקי הבית והצפוי

Download File

(Hebrew)
(Hebrew) "קטן, יקר ושאינו נדרש לעוד מ"ר" - תמונת מראה לשוק הסופרמרקט היום ושנים קדימה

Download File

ועידת השיווק של הצפון - יוני 2019
ועידת השיווק של הצפון - יוני 2019

הקניות ברשת הולכות ומתרחבות, אמזון נכנסת לישראל ומאתגרת את הקמעונאים והקניונים, איך יכול העסק להיערך כדי לנצל בדרך מיטבית את היתרונות של החידושים הטכנולוגיים? איך על העסק להשתנות כדי להתמודד טוב יותר?

Download File

(Hebrew) מצגת שהוצגה למשרד ראש הממשלה ולותמ״ל
(Hebrew) מצגת שהוצגה למשרד ראש הממשלה ולותמ״ל

Download File

הכל במרחק פסיעה
הכל במרחק פסיעה

Download File

(Hebrew) מדרג המרכזים המסחריים 2018
(Hebrew) מדרג המרכזים המסחריים 2018

Download File

(Hebrew) משחקים תופסת
(Hebrew) משחקים תופסת

Download File

(Hebrew) מתחם מועדף? בעירנו עדיף שלא
(Hebrew) מתחם מועדף? בעירנו עדיף שלא

הגעת לסוף הרשימה